życzenia urodzinowe, kartki elektroniczne, wakacje, wycieczki last minute
Dziś jest: 27.06.2019 Użytkownik: niezalogowany  [Zaloguj]. Nie masz jeszcze konta? zarejestruj sięŻyczenia świąteczne po angielsku i po niemiecku z tłumaczeniem

2018-12-17 13:52:07 / Fr
Życzenia świąteczne po angielsku i po niemiecku z tłumaczeniem

Życzenia świąteczne możemy składać nie tylko w języku polskim. W przypadku, gdy posiadamy znajomych zza granicy, pomocne mogą okazać się życzenia bożonarodzeniowe w innych językach, np. po angielsku czy niemiecku. Poniżej znajdziecie przykładowe życzenia świąteczne po angielsku i po niemiecku, wraz z tłumaczeniem na język polski.

Życzenia świąteczne po angielsku

Christmas is a time of joy,
A time for love and cheer,
A time for making memories,
To last throughout the year.
Merry Christmas.

Święta to czas zabawy,
Czas na miłość i radość,
Czas by tworzyć wspomnienia,
Które przetrwają przez następny rok.
Wesołych świąt.

May your Christmas time be bright
Right from the moment of start
Bringing wonderful things
That bring joy to your heart.

Niech ten świąteczny czas będzie jasny
Od samego początku
Przynosząc wspaniałe rzeczy
Które wprowadzą radość do Twojego serca.

One shining star to make the world bright,
One infant child on that wonderful night,
One little prayer for those we hold dear,
To bless you at Christmas and all through the year.

Jedna święcąca gwiazda rozświetla świat,
Jeden noworodek w tę cudowną noc,
Jedna malutka modlitwa dla tych, którzy są nam drodzy,
By pobłogosławić Cię w Święta i na cały rok.

Christmas is a time for love and fun.
A time to give your heart to everyone.
Merry Christmas and Happy New Year!

Święta to czas na miłość i zabawę.
Czas żeby okazać wszystkim serce.
Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku!

A Peaceful Christmas and
A happy and prosperous New Year to you.
May we all be seven times better off
at this time next year!

Spokojnych świąt i
Szczęśliwego i dostatniego nowego roku.
Obyśmy wszyscy mieli siedem razy lepiej
o tej porze za rok.

The Blessings of Peace
The Beauty of Hope
The Spirit of Love
The Comfort of Faith
May these be your gifts this Christmas Season.

Błogosławieństwo pokoju
Piękno nadziei
Duch miłości
Uczucie wiary
Niech to będą Twoje prezenty w Święta Bożego Narodzenia.

The star the shepherds saw that night
that lit the way for them
Still shines to guide
all those who seek
the Light of Bethlehem.
Wishing you and yours
a blessed Christmas.

Gwiazda, którą widzieli tej nocy pasterze
która rozświetliła im drogę
Wciąż świeci aby prowadzić
wszystkich tych, którzy szukają
Światła Betlejem.
Życzę Tobie i Twoim bliskim Błogosławionych Świąt.

May this Christmas be filled
With happiness in all that you do
And may this joy continue
The whole year through
Wishing you a Merry Christmas
And a Happy New Year

Niech te święta wypełnione będą
Radością we wszystkim co robisz
I niech ta radość trwa nadal
Przez cały następny rok
Życzę Ci Wesołych Świąt
I szczęśliwego Nowego roku

May you have
the spirit of Christmas
which is Peace,
the gladness of Christmas
which is Hope,
and the Heart of Christmas
which is Love.

Niech Wam będzie dany
duch świąt Bożego Narodzenia
będący w Pokoju,
radości świąt,
będący Nadzieją,
i sercem świąt Bożego Narodzenia
które są Miłością.

May this holiday season
leave you with precious memories:
A Christmas filled with love and light
perfect gifts, delicious foods,
love and joy all around.
A New Year with continuing blessings
friends, family, good work, great fun,
and delightful surprises.
Merry Christmas and Happy New Year!

Niech te święta
pozostawią Ci cenne wspomnienia:
Boże narodzenie wypełnione miłością i światłem
idealne prezenty, przepyszne jedzenie,
miłość i radość wokół.
Nowy rok z nieskończonymi dobrodziejstwami
przyjaciół, rodziny, dobrej pracy, świetnej zabawy,
i cudownych niespodzianek.
Wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku!

May the Peace of the Lord fill your soul.
May the Love of God fill your heart.
May the Light of the Lamb shine upon your path.
May Hope Eternal guide you through the world.
May Christmas remain with you each and every day.

Niech pokój Pana wypełni Twoją duszę.
Niech miłość Boga wypełni Twoje serce.
Niech światło baranka oświetla Ci drogę.
Niech nadzieja życia wiecznego będzie Ci przewodnikiem przez świat.
Niech święta pozostają z Tobą każdego dnia.

Życzenia świąteczne po niemiecku

Weihnachtsgruß aus weiter Ferne.
Aber tröstlich ist dies Wort:
Ja, dieselben hohen Sterne
leuchten uns ? so hier wie dort.

Świąteczne życzenia z oddali.
Ale pocieszające słowa:
Tak, te same wysokie gwiazdy
świecą dla nas ? u Was jak i u nas.

Weihnachtliche Grüße von mir für dich
kuschlige Stunden mit Kerzenlicht.
Glühwein und auch Plätzchenduft
Weihnachten liegt in der Luft.

Świąteczne pozdrowienia ode mnie dla ciebie
przyjemnych chwil przy blasku świec.
Grzanego wina oraz zapachu piernika
Święta Bożego Narodzenia unoszą się w powietrzu.

Ein frohes Fest wünsche ich Euch allen
und das Neue Jahr, es möge Euch gefallen!
Der Weihnachtsmann möge viele Geschenke bringen,
er schenke Glück und Gesundheit Euch vor allen Dingen ?
Ich hab’ an ihn nur eine Bitte:
Jedes Jahr ein Weihnachtsfest in Eurer Mitte!

Wesołych świąt życzę Wam wszystkim
i aby nowy rok Wam się spodobał!
Dużo prezentów od mikołaja,
przede wszystkim niech obdarzy Was szczęściem i zdrowiem ?
mam do niego tylko jedną prośbę:
Każdy rok spędzony w Waszym gronie!

Zum Weihnachtsfest wünsche ich Dir alles Gute und viel Segen,
Und im neuen Jahr viel Glück auf allen Deinen Wegen.
Auch gesund sollst Du bleiben im nächsten Jahr,
Welches für Dich soll werden wunderbar!

Na święta życzę Ci wszystkiego dobrego i błogosławieństwa
a w nowym roku dużo szczęścia na wszystkich Twoich drogach.
Bądź zdrów cały rok,
który ma być dla Ciebie wspaniały!

Wünsche glückliche Weihnachtstage,
das ist doch klar und ohne Frage.
Bei Tannenduft und Kerzenschein,
möge alles schön und fröhlich sein.

Życzenia szczęśliwych świąt Bożego Narodzenia,
co do tego wątpliwości żadnych nie mam.
Przy zapachu choinki i blasku świec,
wszystko piękne i cudowne jest.

Für den wundervollen Weihnachtstag
wünsche ich Dir das Beste, das es überhaupt geben mag:
Glück, Liebe, Gesundheit und Heiterkeit ?
und dies bis in alle Ewigkeit!

Na ten przepiękny dzień świąteczny
życzę Ci wszystko, co najlepsze:
Szczęścia, miłości, zdrowia i radości ?
i to na całą wieczność!

Ich wünsche euch zumWeihnachtsfeste
von dem Besten nur das Beste,
keinen Ärger,
sondern Frieden,
Ruhe und Geschenke
seien euch beschieden!
Frohe Weihnachten!

Z okazji świat życzę wam
wyłącznie najlepszego z najlepszych,
życia bez gniewu w pokoju,
prezentów i świętego spokoju
zadowólcie się sobą!
Wesołych świąt!

Ich wünsche dir Besinnlichkeit
und eine wunderschöne Weihnachtszeit.
Lass die Arbeit nun mal ruh’n,
die kannst du auch noch später tun.
Genieße die Stunden in Familie oder allein,
bei Weihnachtsduft und Kerzenschein.

Życzę Ci nastroju
i wspaniałego czasu Bożonarodzeniowego.
Oderwij się teraz od pracy,
którą możesz dokończyć później.
Ciesz się chwilami spędzonymi z rodziną lub samemu,
przy blasku świec i zapachu świątecznym.

Ein Gedicht für jeden Tag ?
Worte, die ein jeder mag.
Lieder, die wir alle singen ?
Gedanken, die uns Freude bringen.
Wärme, die sich alle hoffen ?
die Zukunft froh und jedem offen.

Dann ist Weihnacht durch’s ganze Jahr
Ich wünsch mir, dieser Traum wird wahr.

Historii na każdy dzień ?
słów, które każdy lubi.
Piosenek, które wszyscy śpiewamy ?
myśli, które radość nam przynoszą.
Ciepła, na które wszyscy liczą ?
Przyszłości pomyślnej i każdemu otwartej.

Potem święta będą trwały przez cały rok
Życzę sobie, by ten sen się ziścił.

Źródło:
https://speakin.pl/bozonarodzeniowe-zyczenia-swiateczne-po-angielsku/
https://speakin.pl/bozonarodzeniowe-zyczenia-swiateczne-po-niemiecku/
https://poangielsku.com/zyczenia-swiateczne-bozonarodzeniowe-po-angielsku/
https://poniemiecku.com/zyczenia-swiateczne-bozonarodzeniowe-po-niemiecku/

 Linki partnerskie Regulamin | Mapa serwisu | Kontakt (c) 2007-2019 Twojezyczenia.pl